St Hubertus 2023

Den ultimata utmaningen för alla stående fågelhunds ekipage!

Välkommen med din anmälan för start Söndag den 15 Januari på Långtora.

Anmälan: amir@langtorahundochjakt.se

Avgift: 2000 kr per ekipage

Sedan ett par år tillbaka har Långtora arrangerat Inoffiellt St Hubertus, där du tillsammans med din hund bedöms i de olika momenten och samlar poäng för att förhoppningsvis stå som vinnare i slutet av dagen! 

Jägaren jagar ensam tillsammans med sin hund under ett släpp om 20 minuter. Före släpp presenterar jägaren sig själv, sin hund och sin utrustning. Jägaren ska ha med sig minst sex patroner och får endast ladda sitt hagelgevär med två skott, detta gäller även halvautomater.

Jägaren får under släppet bärga sammanlagt högst två vilt - med maximum fyra skott - av de i förväg godkända arterna. Det är önskvärt att markvärden erbjuder varje deltagare ett markavsnitt som möjliggör ett släpp utan avbrott. Inom anvisat område har deltagaren rätt att välja den eller de delar av marken han eller hon vill jaga av samt hur jakten ska läggas upp. Om domarna under släppet märker att markavsnittet är tomt på vilt, ska den tid som går åt till förflyttning till annat avsnitt inte räknas in i släppets totala tid. Om jägaren skjutit mot och träffat vilt som inte återfinns inom rimlig tid får han/hon ge upp vidare eftersök och fortsätta jakten för att ändå försöka fälla och få in två tillåtna vilt. Men förlust av skadskjutet vilt ska i högsta grad belasta ekipaget. Om deltagaren efter förlust av ett byte skadskjuter ännu ett vilt, får han/hon inte skjuta mot fler vilt förrän han eller hon har funnit detta andra villebråd. Har jägaren fällt och fått in två vilt och har kvar fler patroner, får han/hon inte använda dem. Jägaren ska dock, för att ge domarna möjlighet att bedöma ekipaget tiden ut, fortsätta att jaga inom sitt tilldelade markavsnitt med laddat vapen (stötande hund) eller med vapen som laddas i samband med att hunden står för fågel (stående hundar) på samma sätt som provdeltagaren skulle gjort om han eller hon fortsatt haft för avsikt att fälla vilt. I de fall vilt presenteras, under dessa förhållanden, ska provdeltagaren fortsatt hantera sitt vapen på ett jägarmässigt sätt, men undvika att lossa skott. Enda undantaget från förbudet att använda mer än fyra patroner samt bärga mer än två vilt är om en situation uppstår där skadat vilt påträffas och kan avfångas.

Jägarens skjutskicklighet ges maximalt 20 poäng enligt följande: a) för varje vilt som fälls med ett enda skott ges 10 poäng förutsatt att hunden lokaliserat viltet och rest det. För stående hundar ska resningen föregås av ett stånd, men går viltet upp spontant sedan jägaren kommit inom skotthåll, räknas det ändå som en godkänd situation. b) för varje vilt som fälls med två skott ges 5 poäng förutsatt att övriga villkor under a ovan är uppfyllda. c) för varje vilt, som inte fälls med ett eller två skott dras 5 poäng. Dessutom disponerar domarna maximalt 50 poäng, som kan tilldelas jägarens insatser enligt de kriterier som räknas upp i avsnitt 9. Slutligen disponerar domarna högst 30 poäng att tilldela för hundens arbete enligt kriterierna i avsnitt 9.. Den maximala poängsumma som domarna kan tilldelas ett ekipage är alltså 100 poäng.

För att kunna bedömas ska varje deltagare slutföra hela sitt släpp i provet såvida han/hon inte gjort sig skyldig till något diskvalificerande fel. a) Grundat på jägarens uppvisade kunskap, uppträdande och skicklighet under släppet kan domarna tilldela honom/henne maximalt 50 poäng. b) Maximalt 30 poäng kan utdelas för hundens arbete, som dock bör vara sekundärt jämfört med jägarens insats. c) Poängsumman för jägarens skjutskicklighet erhålls genom enkel addition enligt vad som anges under punkt 9. Tilldelande av poäng enligt a), b) och c) sker oberoende av varandra och behöver således inte på något sätt stå i inbördes överensstämmelse. BEDÖMNING AV JÄGAREN Vad avser bedömningen av jägarens uppträdande under släppet kan domarna tilldela denne högst 50 poäng enligt följande: 1. Kunskap och förmåga vad avser genomförandet och upplägget av jakten inklusive visad hänsyn till omgivningen: max 15 poäng. 2. Säkerhet och skicklighet: max 20 poäng. 3. Uppträdande och etik: max 15 poäng.

VINNARE ST HUBERTUS

2023 Ronney Sahlberg 

2022 

2021