A better you, a better dog, a better day!

Vi som jobbar på Långtora

Amir Zand

Jag är VD och delägare av Hund & Jakt Långtora AB och jag jobbar som instruktör.

Jag flyttade till Sverige 1992 men är född i Iran och uppväxt i England.

Mitt intresse för jakt har jag ärvt från min far. Min bror och jag fick följa med på jakter som barn. I Iran jagade vi utan hund, biotoperna skiljde sig från Sverige. Där fick vi använda oss av erfarenhet och sinnen för att hitta fåglarna.

När jag kom till Sverige insåg jag snabbt att det inte går att jaga utan hund som visar på fågel och min första egna hund var en långhårig Vorsteh vid namn Fritz. Den hunden var mycket svårdresserad och jag sökte hjälp hos olika instruktörer främst Rolf som blev som en mentor för mig. Det var tack vare Fritz som mitt intresse för hundar eskalerade och jag insåg mitt rätta kall – bli en hundinstruktör och hjälpa andra med problembeteenden.

Det har varit en lång väg med mycket experiment, olika metoder och erfarenheter som ledde mig till en ny metod att träna hundar. Jag ställde mig frågan, "hur kan jag med en metod, framhäva maximala kompetensen hos varje individ som är lätt för andra att applicera och utvecklas med?"
Hundar är ett flockdjur och efter att ha studerat hur de fostrar varandra och kombinerat det med kärlek fann jag en balans. Man tvingar inte hunden till att utföra ett moment, man agerar som vägledare och ger konstruktiv kritik.

Amir hälsar
”Man kan lära gamla hundar att sitta, är de envisa är jag 10 gånger mer envis!”

Evgeni Maslarov

Det är vår viltmästare Evgeni som ser till att alla fåglar på markerna har föda och skydd mot predatorer. Det är Evgenis hårda arbete som möjliggör dina härliga naturupplevelser med fasan, rapphöna mm på Långtora. Evgeni tar även hand om våra 5 tennisbanor och en hel del annat på Långtora

Ali Saidizand

I företaget är min roll ”allt i allo” det kan handla om att hjälpa till med viltvård, hundträning eller hålla i jakter och evenemang.

Jag är född i Iran och uppväxt i England. Mitt rätta element är i fjällen med mina barn, på jakt över våra hundar.

Intresset för jakt har jag ärvt från min far, som jagade rödhöns i de persiska bergen. Som barn jagade jag och Amir sparv - vår far lärde oss redan då att ta till vara på viltet, "man skjuter inte bara för att döda” sa han. Fågelhundsintresset växte snabbt när jag bosatte mig i Sverige 1995, och 2003 skaffade jag min första egna stående fågelhund Tequila.