Om oss

Bakgrund

Vi startade år 1997 med att sätta ut fågel i liten skala. Tanken från början var att sätta ut fågel för egen träning men fler och fler människor hörde av sig när dom hörde om fågelutsättningen och visade intresse av att få träna sin hund.  

Hundträningen fortsatte att öka och år 2006 då gården köptes kunde byggnationen av gården börja så att kunderna kunde bo på gården. Vi hade fortfarande kvar vår restaurang i Enköping och jobbade parallellt på båda platserna.

År 2009 avvecklades restaurangen helt och vi bestämde oss för att jobba full tid med hundträningen.

Våra marker

Vi förfogar över 1.670 ha sammanhängande och välarronderad mark. Största delen är åkermark med insprängda skogspartier. Sådden är så långt det är möjligt anpassad för träning av fågelhundar och genom ett bra samarbete med de som odlar marken kan vi behålla stubb långt in i oktober. Minst 500 ha är vall och står kvar orörd efter plöjning.

En av våra specialitéer är att stå värd för jaktprov. Att markerna passar utmärkt även för större arrangemang hade vi glädjen att visa redan under Riksprovet för vorstehhundar som hölls här redan 2006.

Under 2011 investerade vi i en inhägnad på 25 ha vilket har givit oss unika möjligheter att erbjuda dig träning året om.

Amir

Amir

Hundträning och Jakt

Jag arbetar för Hund & Jakt Långtora AB som instruktör. Jag flyttade till Sverige 1992 men är född i Iran och uppväxt i England. Mitt intresse för jakt har jag ärvt från min far. Min bror och jag fick följa med på jakter som barn i Iran, då jagade vi utan hund och biotoperna skiljde sig från Sverige. Där fick vi använda oss av erfarenhet och sinnen för att hitta fåglarna.

När jag kom till Sverige insåg jag snabbt att det inte går att jaga utan hund som visar på fågel och min första egna hund var en långhårig vorsteh vid namn Fritz. Den hunden var mycket svårdresserad och jag sökte hjälp hos olika instruktörer främst Rolf Johansson som blev som en mentor för mig. Det var tack vare Fritz som mitt intresse för hundar påbörjade och jag insåg mitt rätta kall – bli en hundinstruktör och hjälpa andra med problembeteenden.

Jessica

Jessica

Administration och ekonomi

Jag är ansvarig för det administrativa i företaget och sköter t.ex. bokningar åt Amir så han kan vara ute i skog och mark och göra det han älskar. Vill du t.ex. komma på kurs, boka en tid för att träna din hund eller ordna en valpträff? Då är det mig du kommer att få kontakt med förr eller senare. 

Jag är utbildad sjuksköterska sedan tidigare och men har sadlat om sedan några år tillbaka och jobbar nu heltid i vårt företag. Jag gillar att jobba inom serviceyrken och har jobbat i restaurang sedan 17 års ålder.